طرق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالحمید حمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالحمید حمانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالحمید حمانی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به یحیی بن عبد الحمید حمانی در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوجعفر بن بابویه
۳- محمد بن موسی بن متوکل
۴- موسی بن ابی‌موسی کوفی
۵- محمد بن ایوب بن یحیی بن ضریس و حسن بن علی بن زیاد
از یحیی بن عبدالحمید حمانی

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- احمد بن میثم
از یحیی بن عبدالحمید حمانی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: طریق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالحمید حمانی در فهرست مجهول است.
آیة الله خویی: دو طریق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالحمید حمانی در فهرست ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۴.
۲. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۱، ص۶۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالحمید حمانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار