طرق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالرحمان ازرق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالرحمان ازرق، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالرحمان ازرق می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به یحیی بن عبدالرحمان ازرق در فهرست در طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- ابن سماعه
از یحیی بن عبدالرحمان ازرق

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید
۴- ابومحمد قاسم بن اسماعیل قرشی
از یحیی بن عبدالرحمان ازرق

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در دو طریق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالرحمان ازرق در فهرست ابوالمفضل از حمید روایت کرده است مضافا این که در یک طریق قاسم بن اسماعیل قرشی است.
آیة الله خویی: دو طریق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالرحمان ازرق در فهرست ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۶۲.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۴.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۱، ص۶۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به یحیی بن عبدالرحمان ازرق»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار