طرق شیخ طوسی به یحیی بن عمران حلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به یحیی بن عمران حلبی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به یحیی بن عمران حلبی می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به یحیی بن عمران حلبی سه طریق دارد که ذیلاً بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوجعفر بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه
۴- سعد بن عبدالله و حمیری
۵- احمد بن محمد
از یحیی بن عمران حلبی

← طریق دوم


۱- ابن ابی‌جید قمی
۲- ابن ولید
۳- صفار
۴- احمد بن محمد
۵- ابوعبدالله محمد بن خالد برقی و حسین بن سعید
۶- نضر بن سوید
از یحیی بن عمران حلبی

← طریق سوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- حمید بن زیاد
۴- حسن بن محمد بن سماعه
از یحیی بن عمران حلبی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به یحیی بن عمران حلبی در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۶۰-۲۶۱.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۴.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۱، ص۷۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به یحیی بن عمران حلبی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار