طرق شیخ طوسی به یوسف بن عقیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به یوسف بن عقیل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به یوسف بن عقیل می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به یوسف بن عقیل دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوجعفر بن بابویه
۳- علی بن حسین بن بابویه و محمد بن حسن
۴- سعد بن عبدالله، حمیری و علی بن ابراهیم
۵- محمد بن عیسی
از یوسف بن عقیل

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل شیبانی
۳- ابن بطه
۴- احمد بن ابی‌عبدالله
۵- ابوعبدالله برقی
از یوسف بن عقیل

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی و آیة الله خویی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به یوسف بن عقیل در فهرست صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۶۵.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۱، ص۱۸۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به یوسف بن عقیل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار