طرق شیخ طوسی به یونس بن عبدالرحمان در مشیخه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به یونس بن عبدالرحمان در مشیخه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به یونس بن عبدالرحمان می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در مشیخه به یونس بن عبد الرحمان سه طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- شیخ ابوعبدالله (مفید)
۲- محمد بن علی بن حسین
۳- علی بن حسین و محمد بن حسن
۴- سعد بن عبدالله و حمیری و علی بن ابراهیم بن‌ هاشم
۵- اسماعیل بن مرار و صالح بن سندی
از یونس بن عبدالرحمان

← طریق دوم


۱- شیخ مفید و حسین بن عبیدالله و احمد بن عبدون
۲- حسن بن حمزه علوی
۳- علی بن ابراهیم
۴- محمد بن عیسی بن عبید

← طریق سوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- محمد بن عیسی بن عبید
از یونس بن عبدالرحمان

← طریق سوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- محمد بن عبدالله بن محمد بن عبیدالله بن مطلب شیبانی
۳- محمد بن جعفر بن محمد رزاز
۴- محمد بن عیسی بن عبید یقطینی
از یونس بن عبدالرحمان

ارزیابی

[ویرایش]

مرحوم اردبیلی به طور کلی می‌فرمایند: یک طریق شیخ طوسی در مشیخه به یونس بن عبدالرحمان مجهول و یک طریق حسن کالصحیح و در طریق دیگر ابوالمفضل از محمد بن جعفر بن محمد رزاز روایت کرده است.
مرحوم قهپایی می‌فرماید: طریق اول حسن و دوم ضعیف است ولی در نسخه‌ای از مجمع الرجال که در نزد آقای خادمی بوده آمده طریق اول و دوم حسن و طریق سوم ضعیف است
علامه حلی به طور کلی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی در مشیخه به یونس بن عبدالرحمان صحیح است.
علامه مجلسی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی در مشیخه به یونس بن عبدالرحمان کالصحیح است.
آیة الله خویی به طور کلی می‌فرماید: طریق شیخ به یونس بن عبدالرحمان صحیح است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۵.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۸-۲۱۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۳۳۶.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۵.
۳. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۶.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخه تهذیب الاحکام، ص۸۲-۸۴.    
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۱۸-۲۱۹.
۶. مجلسی، محمدباقر، ملاذ الاخیار، ج۱۶، ص۶۹۹-۷۰۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به یونس بن عبدالرحمان در مشیخه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار