طرق علامه حلی به شیخ طوسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق علامه حلی به شیخ طوسی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و طرقی است که علامه حلی روایات، مصنفات و اجازات شیخ طوسی را از آن طرق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

مرحوم علامه حلی از بین طرقی که به شیخ طوسی دارد در خلاصه سه طریق ذکر می‌کند، و می‌فرماید: ما همه روایات، مصنفات و اجازات شیخ طوسی (رحمه‌الله‌) را به واسطه این سه طریق نقل می‌کنیم، آن سه طریق که حکم به صحت آنها نیز نموده به ترتیب زیر است.

← طریق اول


۱- شیخ یوسف بن علی بن مطهر (رحمه‌الله) (پدر علامه)
۲- یحیی بن محمد بن یحیی بن فرج سوراوی
۳- حسین بن هبةالله بن رطبه
۴- ابوعلی حسن بن محمد بن حسن طوسی
از پدرش شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی

← طریق دوم


۱- شیخ یوسف بن علی بن مطهر (رحمه‌الله) (پدر علامه)
۲- سیداحمد بن یوسف بن احمد عریضی علوی حسینی
۳- برهان‌الدین محمد بن محمد بن علی حمدانی قزوینی
۴- سیدفضل‌الله بن علی حسینی راوندی
۵- عمادالدین ابوالصمصام ذوالفقار بن معبد حسینی
از شیخ ابوجعفر طوسی

← طریق سوم


۱- شیخ یوسف بن علی بن مطهر (رحمه‌الله) (پدر علامه)
۲- سیدفخار بن معد بن فخار علوی موسوی
۳- شیخ شاذان بن جبرئیل قمی
۴- شیخ ابوالقاسم عماد طبری
۵- ابوعلی حسن بن محمد بن حسن طوسی
از پدرش شیخ ابوجعفر طوسی (رحمه‌الله)
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۷.
[۳] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۳۸۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۷.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۴.    
۳. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۳۸۱۰.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق علامه حلی به شیخ طوسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق علامه حلی
جعبه ابزار