طروقة الفحل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطَروقَةُ الفَحل، به شتر رسیده به سن آمیزش و آبستن شدن گفته می‌شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب زکات و دیات سخن گفته‌اند.

تعریف طَروقَةُ الفَحل

[ویرایش]

عرب به ماده شتر رسیده به سنی که شتر نر می‌تواند با آن آمیزش و آن را باردار کند، طروقة الفحل گویند.
[۱] لسان العرب، واژه «طرق».
[۲] مجمع البحرین، واژه «طرق».


طَروقَةُ الفَحل در زکات و دیات

[ویرایش]


← در زکات


در برخی نصاب‌های زکات شتر، طروقة الفحل پرداخت می‌شود، مانند این‌که در ۴۶ نفر یک طروقة الفحل به عنوان زکات پرداخت می‌گردد.
[۳] مصابیح الظلام، ج۱۰، ص۲۳۴ ۲۳۵.
[۴] جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۱۱.
[۶] روضة المتقین، ج۳، ص۶۲.


← در دیات


در قتل شبه عمد در صورت پرداخت دیه آن از شتر، بنابر قولی از صد شتر ۳۶ نفر آن باید طروقة الفحل باشد. برخی احتمال داده‌اند مراد از طروقة الفحل که در برخی روایات آمده، شتری باشد که از راه آمیزش آبستن شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، واژه «طرق».
۲. مجمع البحرین، واژه «طرق».
۳. مصابیح الظلام، ج۱۰، ص۲۳۴ ۲۳۵.
۴. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۱۱.
۵. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۲۳.    
۶. روضة المتقین، ج۳، ص۶۲.
۷. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۸ ۱۹.    
۸. کشف اللثام، ج۱۱، ص۳۱۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۸۴، برگرفته از مقاله طروقة الفحل.    جعبه ابزار