طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن سفیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابراهیم بن سفیان، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابراهیم بن سفیان را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن سفیان به ترتیب زیر است:
۱- محمد بن علی ماجیلویه
۲ - محمد بن ابی‌القاسم
۳ - محمد بن علی کوفی
۴ - محمد بن سنان
از ابراهیم بن سفیان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن سفیان ضعیف است محقق استرابادی علت ضعف را وجود محمد بن سنان در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: ابن سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: ابراهیم بن سفیان در کتب رجال مذکور نیست.
محدث نوری طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن سفیان به دلیل اشتهار به کذب و غلو محمد بن علی ضعیف است.
برخی گفته‌اند: اصحاب، کتب وی را روایت کرده‌اند به جز متفردات و روایاتی که ظاهر در غلو دارند. خود ابراهیم بن سفیان در کتب رجال مذکور نیست تنها در من لایحضره الفقیه از کتب اربعه دو روایت از وی نقل شده است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۰.
[۲] حسن بن یوسف، حلی، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۲.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۱-۲۲۲.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۰.
۲. حسن بن یوسف، حلی، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۸.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۰۲.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۱-۲۲۲.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۸.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۲۰۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابراهیم بن سفیان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار