طریق شیخ صدوق به ابوالاعز نخاس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوالاعز نخاس، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوالاعز نخاس را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابوالاعز نخاس به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲- محمد بن یحیی عطار
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - صفوان بن یحیی و محمد بن ابی‌عمیر از ابو‌الاعز نخاس

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابوالاعز نخاس حسن است محقق استرآبادی علت حسن بودن را وجود ابراهیم بن‌ هاشم در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است.
آیة الله خویی: طریق شیخ صدوق به ابوالاعز نخاس صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۵۳.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ص۴۳۷.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۵.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۵۳.
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ص۴۳۷.
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۳۰۲.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۵.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۸۹.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۳۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوالاعز نخاس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار