طریق شیخ صدوق به ابوالنمیر مولی حارث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوالنمیر مولی حارث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوالنمیر مولی حارث را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابوالنمیر مولی حارث به ترتیب زیر است:
۱ - حمزه بن محمد علوی
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - محمد بن سنان
از ابوالنمیر

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابوالنمیر مولی حارث ضعیف است محقق استرآبادی و علامه حلی علت آن را وجود محمد بن سنان در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی و یا از جهت محمد بن سنان ضعیف است.
محدث نوری: سند صحیح و یا در حکم صحیح است برای این که حمزه از مشایخ اجازه است و ابوالنمیر در کتب رجال مذکور نیست.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ص۴۳۸.
[۳] مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۳۱۹.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۱.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۹۱.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ص۴۳۸.
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۳۱۹.
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۱.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۹۱.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۳، ص۷۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوالنمیر مولی حارث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار