طریق شیخ صدوق به ابوالورد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوالورد، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوالورد را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابوالورد به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - حمیری
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - حسن بن محبوب
۵ - علی بن رئاب
از ابوالورد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیة الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابوالورد صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر حسن کالصحیح و یا به دلیل وجود ابن محبوب صحیح است.
محدث نوری: سند در اعلی درجه صحت و خبر صحیح و یا در حکم صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۱.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۹۱.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.
[۷] حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۳۱۹.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۱.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۹۱.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۳، ص۷۵.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۴.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوالورد»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار