طریق شیخ صدوق به ابوحبیب ناجیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوحبیب ناجیه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوحبیب ناجیه را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابو حبیب ناجیه به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - معاویه بن حکیم
۴ - عبدالله بن مغیره
۵ - مثنی حناطر
از ابوحبیب ناجیه

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابوحبیب ناجیه قوی است محقق استرآبادی علت آن را وجود معاویة بن حکیم در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر حسن کالصحیح، حسن و یا قوی است.
محدث نوری: سند صحیح و یا موثق است برای این که معاویه فطحی است.
آیة الله خویی: طریق شیخ صدوق به ابوحبیب ناجیه صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۲.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۸۳.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۸۶.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۲.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۸۳.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۵.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۱۲۸.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوحبیب ناجیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار