طریق شیخ صدوق به ابوحمزه ثمالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوحمزه ثمالی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوحمزه ثمالی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابو حمزه ثمالی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی
۵ - محمد بن فضیل
از ابوحمزه ثابت بن دنیار ثمالی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابوحمزه ثمالی قوی است محقق استرآبادی علت آن را وجود محمد بن فضیل در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: ابوحمزه ثمالی ثقه است و خبر وی قوی کالصحیح است.
محدث ثوری: سند به اتفاق صحیح است در نتیجه خبر صحیح است.
آیة الله خویی: طریق شیخ صدوق به ابوحمزه ثمالی تا محمد بن فضیل صحیح است. اگر مراد از محمد بن فضیل «صیرفی ازدی» باشد طریق ضعیف است و اگر مراد «محمد بن قاسم بن فضیل» باشد طریق صحیح است چون هر دو شخص در یک طبقه هستند در نتیجه مردد بین ضعیف و صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۶.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۱.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۷۰.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۶.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۱.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۵.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۱۴۵.    
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۹۹.    
۸. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوحمزه ثمالی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار