طریق شیخ صدوق به ابوسعید خدری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوسعید خدری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوسعید خدری را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابو سعید خدری به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی
۲ - ابوسعید حسن بن علی عدوی
۳ - یوسف بن یحیی اصفهانی ابویعقوب
۴ - ابوعلی اسماعیل بن حاتم
۵ - ابوجعفر احمد بن زکریا بن سعید مکی
۶ - عمر بن حفص
۷ - اسحاق بن نجیح
۸ - حصیف
۹ - مجاهد
از ابوسعید خدری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به ابوسعید خدری افرادی هستند که در کتب رجالی نام آنها نیست و بعضی نیز از عامه هستند.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است
مرحوم مجلسی: رجال طریق از مجاهیل هستند و اکثرشان از عامه هستند.
محدث نوری: سند قابل تصحیح نیست چون راویان مجهول و عامی در آن است بلکه امکان معتبر بودن آن است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۳.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۴۱۶.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۳.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۷.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوسعید خدری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار