طریق شیخ صدوق به ابوعبدالله خراسانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوعبدالله خراسانی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوعبدالله خراسانی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابو عبدالله خراسانی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ -سعد بن عبدالله
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
از ابوعبدالله خراسانی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ابوعبدالله خراسانی حسن است و مرحوم استرآبادی علت آن را وجود ابراهیم بن‌ هاشم در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است.
محدث نوری: سند صحیح است و ابوعبدالله خراسانی در کتب رجالی مذکور نیست ولی شیخ صدوق به اعتبار کتاب وی شهادت داده است.
آیة الله خویی: طریق شیخ صدوق به ابوعبدالله خراسانی صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۳.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۹۰.
[۵] طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ج۳، ص۷۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۳۱۷.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۳.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۹۰.
۵. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ج۳، ص۷۰۸.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۲۴۵.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوعبدالله خراسانی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار