طریق شیخ صدوق به ابوهاشم جعفری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوهاشم جعفری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوهاشم جعفری را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابوهاشم جعفری به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن موسی بن متوکل
۲ - علی بن حسین سعدآبادی
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
از ابو‌هاشم جعفری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی در طریق شیخ صدوق به ابوهاشم جعفری، علی بن حسین سعدآبادی و احمد بن ابی‌عبدالله هستند.
مرحوم قهپایی: سند خالی از ضعف نیست.
مرحوم مجلسی: طریق مجهول است.
محدث نوری: سند صحیح است.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به ابوهاشم جعفری صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۴.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۸.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۲.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۴.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۳۲۰.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۲۸.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۲.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲، ص۳۸۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوهاشم جعفری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار