طریق شیخ صدوق به ابوکهمس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ابوکهمس، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ابوکهمس را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ابوکهمس به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - حکم بن مسکین
۵ - عبدالله بن علی زراد
از ابوکهمس

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به ابوکهمس حکم بن سکین مهمل است و عبدالله بن علی زراد در کتب رجالی مذکور نیست.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی است.
محدث نوری: سند ضعیف است
آیة الله خویی: طریق شیخ صدوق به ابوکهمس از جهت عبدالله بن علی زراد ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۹.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۹۰.
[۷] خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۷۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۳۱۸.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۹.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۹۰.
۵. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۹.    
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۰، ص۳۵۲.    
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۷۰۸.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ابوکهمس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار