طریق شیخ صدوق به احمد بن حسن میثمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به احمد بن حسن میثمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات احمد بن حسن میثمی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به احمد بن حسن میثمی به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - یعقوب بن یزید
۴ - محمد بن حسن بن زیاد
از احمد بن حسن میثمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به احمد بن حسن میثمی صحیح است
مرحوم قهپایی: سند صحیح است
مرحوم مجلسی: خبر موثق کالصحیح است
محدث نوری: سند در اعلی درجه صحت است
و درباره خود احمد بن حسن میثمی اختلاف است برخی گفته‌اند: واقفی است ولی برخی دیگر واقفی بودن وی را قبول ندارند به هر حال روایت وی به شهادت مشایخ صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۱.
[۲] مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۸۵.
[۴] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۱.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۴.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۱.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۸۵.
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۴۳.    
۴. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۱.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۴.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۳.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲، ص۸۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به احمد بن حسن میثمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار