طریق شیخ صدوق به احمد بن محمد بن مطهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به احمد بن محمد بن مطهر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات احمد بن محمد بن مطهر را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به احمد بن محمد بن مطهر به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله و عبدالله بن جعفر حمیری
از احمد بن محمد بن مطهر

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی و مرحوم محمدتقی مجلسی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به احمد بن محمد بن مطهر صحیح است مرحوم مجلسی اضافه می‌کند خود احمد بن محمد بن مطهر ممدوح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
محدث نوری: احمد بن محمد بن مطهر صاحب ابومحمد (علیه‌السّلام) است، شیخ صدوق با لفظ «صاحب ابی محمد (علیه‌السّلام) » احمد بن محمد بن مطهر را مدح نموده، که ظهور دارد در این که این شخص قیم امور امام (علیه‌السّلام) بوده که کاشف از فوق عدالت است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۹.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۴-۲۲۵.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۴۷.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۹.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۴-۲۲۵.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۳.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۱۳.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به احمد بن محمد بن مطهر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار