طریق شیخ صدوق به ادریس بن هلال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ادریس بن هلال، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ادریس بن هلال را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ادریس بن هلال بن ترتیب زیر است
۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - محمد بن یحیی عطار
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - محمد بن سنان
از ادریس بن هلال

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ادریس بن هلال ضعیف است برخی علت ضعف را وجود محمد بن سنان و محمد بن علی ماجیلویه در طریق می‌دانند.
مرحوم قهپایی: سند حسن است
مرحوم محمدتقی مجلسی: ادریس بن هلال در کتب رجال مذکور نیست و کتاب وی مورد اعتماد صدوق است و در طریق محمد بن سنان است با توجه به این که از مشایخ اجازه است
محدث نوری: در سند تنها محمد بن سنان مورد اختلاف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۵.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۵.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۱.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۵.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۵.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۷.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۷۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ادریس بن هلال»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار