طریق شیخ صدوق به اسحاق بن عمار ساباطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به اسحاق بن عمار ساباطی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات اسحاق بن عمار ساباطی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به اسحاق بن عمار ساباطی به ترتیب زیر است
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - عبدالله بن جعفر حمیری
۳ - علی بن اسماعیل
۴ - صفوان بن یحیی
از اسحاق بن عمار

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به اسحاق بن عمار ساباطی صحیح است محقق استرآبادی اضافه می‌کند در خود اسحاق بن عمار اختلاف است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر موثق کالصحیح است
محدث نوری: مراد از علی بن اسماعیل همان علی بن سندی است
کشی توثیق وی را از فصر نقل کرده است و هم طبقه‌های حمیری از او روایت کرده‌اند و خود اسحاق بن عمار ثقه امامی است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۱۱۵.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۶۱-۵۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۵۱.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۱۱۵.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۶۱-۵۶۲.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۲۲۳.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به اسحاق بن عمار ساباطی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار