طریق شیخ صدوق به اسحاق بن یزید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به اسحاق بن یزید، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات اسحاق بن یزید را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به اسحاق بن زید به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن موسی بن متوکل
۲ - علی بن حسین سعدآبادی
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴ - احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی
۵ - مثنی بن ولید
از اسحاق بن یزید

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به اسحاق بن یزید، علی بن حسین سعدآبادی مجهول است.
مرحوم قهپایی: سند خالی از ضعف نیست.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر به دلیل وجود علی بن حسین سعدآبادی قوی یا حسن است.
محدث نوری: اسحاق بن یزید از ارباب اصول و از نظر نجاشی و علامه ثقه است
آیت الله خویی: طریق شیخ صدوق به اسحاق بن یزید صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۲] محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۵۲.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۵.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۵.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۵۲.
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۵.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۵.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۶۲.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۲۳۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به اسحاق بن یزید»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار