طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن ابی‌فدیک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به اسماعیل بن ابی‌فدیک، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات اسماعیل بن ابی‌فدیک را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن ابی‌فدیک به ترتیب زیر است:
۱ - حسین بن احمد بن ادریس
۲ - احمد بن ادریس
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
۴ - محمد بن سنان
۵ - مفضل بن عمر
از اسماعیل بن ابی‌فدیک

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن ابی‌فدیک از جهت محمد بن سنان ضعیف است و در مفضل بن عمر هم اختلاف است
مرحوم قهپایی: سند مجهول است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر مطابق اصطلاح اصحاب ضعیف است و خود اسماعیل در کتب رجالی مذکور نیست.
محدث نوری: در طریق حسین بن احمد بن ادریس از مشایخ صدوق است که روایات زیادی از وی نقل کرده است. احمد بن ادریس از وجوه طائفه، فقیه طائفه ثقه و ثبت است، ابراهیم بن‌ هاشم و محمد بن سنان ثقه هستند. مفصل بن عمر همانطور که جمعی از محققان گفته‌اند از اجلاء ثقات است ولی از نظر مشهور ضعیف است. نام اسماعیل بن ابی‌فدیک در کتب رجال موجود نیست و ظاهراً این راوی همان است که ابن حجر در کتاب مناقب خود از آن به اسماعیل بن مسلم بن ابی‌فدیک والد محمد تعبیر کرده است. و قائل است که هر دو صدوق هستند. اسماعیل بن ابی‌فدیک شیعه است
آیت الله خویی: طریق از جهت حسین بن احمد بن ادریس و محمد بن سنان ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۲.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۶.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۱.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۵۲-۵۳.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۲.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۶.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۱.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۵۷.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن ابی‌فدیک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار