طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن رباح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به اسماعیل بن رباح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات اسماعیل بن رباح را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن رباح به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - علی ماجیلویه
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴ - محمد بن خالد برقی
۵ - محمد بن ابی‌عمیر
از اسماعیل بن رباح کوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن رباح کوفی با توجه به این که محمد بن علی ماجیلویه در آن است و توثیق مدحی غیر از ترضی صدوق در مورد وی نیافتم صحیح است. علامه این طریق و امثال آن را صحیح دانسته است
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن رباح از جهت محمد بن علی ماجیلویه ضعیف است
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق صحیح است و امکان قول به صحت خبر است. مرحوم مجلسی سپس اضافه می‌کند: خبر تبعاً للاصحاب کالصحیح است
محدث نوری: سند صحیح است و خود اسماعیل بن رباح حالش مذکور نیست ولی ابن ابی‌عمیر از وی روایت کرده است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۶.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۵۵.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۴.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۶.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۴.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۴۹.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن رباح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار