طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - محمد بن ابی‌القاسم
۳ - احمد بن محمد بن خالد
۴ - محمد بن خالد برقی
۵ - محمد بن سنان و صفوان بن یحیی
از اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی کوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی صحیح است گرچه در احمد بن محمد بن خالد و پدرش محمد بن خالد نظر است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر حسن کالصحیح است.
محدث نوری: در طریق محمد بن علی ماجیلویه از مشایخ صدوق است که از وی بسیار روایت کرده است و در مورد ترحم و ترخی به وی می‌فرستد. برخی تصریح دارند که محمد بن علی ماجیلویه ثقه است. محمد بن ابی‌القاسم و احمد بن محمد بن خالد از اجلاء ثقات هستند. محمد بن خالد به تصریح شیخ در رجال و علامه در خلاصه ثقه است. اسماعیل بن عبد الرحمان فقیهی است که در حق وی گفته شده است «کان وجها فی اصحابنا هو و ابوه و عمومته و انه اوجهم»
آیت الله خویی: طریق شیخ صدوق بن اسماعیل بن عبدالرحمان قابل اعتماد نیست چون محمد بن علی ماجیلویه توثیق نشده است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۲.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۷.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۵۵.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۲.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۷.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۴.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۱۱۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عبدالرحمان جعفی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار