طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عیسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عیسی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات اسماعیل بن عیسی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عیسی به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن موسی بن متوکل
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
از اسماعیل بن عیسی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عیسی صحیح است.
محقق اردبیلی: طریق از جهت ابراهیم بن‌ هاشم حسن است.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق حسن است و خود اسماعیل بن عیسی در کتب رجال مذکور نیست در نتیجه خبر قوی کالحسن است.
محدث نوری: اسماعیل بن عیسی در کتب رجال مذکور نیست ولی ممدوح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۴۲.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۵۶.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۴۲.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۱.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۷، ص۱۶۵.    
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۷۸.    
۷. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن عیسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار