طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن مهران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به اسماعیل بن مهران، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات اسماعیل بن مهران را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن مهران به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن موسی بن متوکل
۲ - علی بن حسین سعدآبادی
۳ - احمد بن محمد بن خالد برقی
۴ - محمد بن خالد برقی
از اسماعیل بن مهران

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن مهران علی بن حسین سعدآبادی مجهول است.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی است.
محدث نوری: سند تا ابن مهران ثقه و بلا‌اشکال است ولی دو راوی پس از وی در کتب رجالی عامه و خاصه مذکور نیستند.
آیةالله خویی: طرق شیخ صدوق به اسماعیل بن مهران با توجه به وجود محمد بن موسی بن متوکل و علی بن حسین سعدآبادی صحیح است چون اولی ثقه و دومی از مشایخ جعفر بن محمد بن قولویه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
[۳] موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۷.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۷.
[۷] حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۶۸.
[۸] یوسفی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۵۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۱.
۲. محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۶۰.    
۳. موسوی، خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۴.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۷.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۷.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۱۰۲-۱۰۳.    
۷. حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۶۸.
۸. یوسفی، حسن بن ابی‌طالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج۲، ص۵۳.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به اسماعیل بن مهران»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار