طریق شیخ صدوق به ایوب بن حر جعفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به ایوب بن حر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات ایوب بن حر را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به ایوب بن حر به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴ - محمد بن خالد برقی
۵ - نضر بن سوید
۶ - یحیی حلبی
از ایوب بن حر جعفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی، مرحوم محمدتقی مجلسی، محدث نوری و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به ایوب بن حر صحیح است محقق استرآبادی اضافه می‌کنند گرچه در آن احمد بن ابی‌عبدالله از پدرش محمد بن خالد روایت کرده است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۱.
[۲] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۰.
[۳] قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۹.
[۴] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۱.
۲. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۰.
۳. قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۹.
۴. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۸.
۵. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۱۶۵.    
۶. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به ایوب بن حر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار