طریق شیخ صدوق به بزیع موذن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به بزیع موذن، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات بزیع موذن را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به بزیع موذن به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن موسی بن متوکل
۲ - علی بن حسین سعدآبادی
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله
۴ - محمد بن خالد برقی
۵ - محمد بن سنان
از بزیع موذن

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به بزیع موذن از جهت محمد بن سنان ضعیف است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: در طریق محمد بن سنان است که برخی توثیق کرده و دیگران تضعیف کرده‌اند. بزیع موذن ضعیف است
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۲] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۹.
[۳] قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۹.
۳. قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۹.
۴. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۰۶.    
۵. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۲۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به بزیع موذن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار