طریق شیخ صدوق به بکار بن کردم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ طوسی به بکار بن کروم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات بکار بن کروم را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ طوسی به بکار بن کروم به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - محمد بن سنان
از بکار بن کرد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به بکار بن کردم از جهت محمد بن سنان ضعیف است
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق قوی است.
محدث نوری: سند بنابر اصح صحیح و بکار بن کردم ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۵.
[۵] قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۹-۲۳۰.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۱.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۶۷.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۸۵.
۵. قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۲۹-۲۳۰.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۷۹.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۴۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ طوسی به بکار بن کروم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار