طریق شیخ صدوق به جابر بن اسماعیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به جابر بن اسماعیل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات جابر بن اسماعیل را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به جابر بن اسماعیل به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - سلمة بن خطاب
۴ - محمد بن لیث
از جابر بن اسماعیل

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ طوسی به جابر بن اسماعیل از جهت سلمة بن خطاب ضعیف است محقق استرآبادی اضافه می‌کنند که محمد بن لیث نیز در طریق سهل است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی است.
محدث نوری: سلمة بن خطاب چون اجلاء از وی روایت کرده‌اند مقبول الروایه است. برخی گفته‌اند سلمه فی نفسه ضعیف نیست بلکه ضعیف الحدیث است. محمد بن لیث را شیخ جزء اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) دانسته و درباره وی عبارت «استدعنه» آمده است این بیان گر این است که وی جزء هزار نفر موثق در کتاب ابن عقده است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۲] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۱.
[۳] قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۱.
[۴] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۱.
۳. قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۱.
۴. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۰.
۵. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۲۸.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به جابر بن اسماعیل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار