طریق شیخ صدوق به جابر بن عبدالله انصاری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به جابر بن عبدالله انصاری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات جابر بن عبدالله انصاری را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به جابر بن عبدالله انصاری به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن احمد بن موسی
۲ - محمد بن ابی‌عبدالله کوفی
۳ - محمد بن اسماعیل برمکی
۴ - جعفر بن احمد
۵ - عبدالله بن فضل
۶ - مفضل بن عمر
۷ - جابر بن یزید جعفی
از جابر بن عبدالله انصاری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به جابر بن عبدالله انصاری ضعیف است محقق استرآبادی علت ضعف را وجود ابوالفضل در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
علامه حلی: در طریق توقف کرده است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر ضعیف یا قوی است
محدث نوری: در طریق علی بن احمد بن موسی از مشایخ شیخ صدوق است. عبدالله بن فضل همان نوفلی ثقه است. جابر بن عبدالله انصاری از سابقین شیعیان علی (علیه‌السّلام) است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۷.
[۵] قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۱.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۸.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۷۵-۷۶.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۷.
۵. قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۱.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۰.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۳۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به جابر بن عبدالله انصاری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار