طریق شیخ صدوق به جابر بن یزید جعفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به جابر بن یزید جعفی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات جابر بن یزید جعفی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به جابر بن یزید جعفی به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - محمد بن ابی‌القاسم
۳ - احمد بن محمد بن خالد برقی
۴ - محمد بن خالد برقی
۵ - عمرو بن شمر
از جابر بن یزید جعفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به جابر بن یزید جعفی ضعیف است محقق استرآبادی علت ضعف را وجود عمرو بن شمر در طریق می‌داند.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است
محدث نوری: سند تا عمرو بن شمر صحیح است. عمرو بن شمر ثقه است چون برخی از اصحاب اجماع از وی روایت کرده‌اند ولی برخی وی را تضعیف کرده‌اند. جابر از اجلاء روات و اعاظم ثقات و از اصحاب سر است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۳۷.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶.
[۴] قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۰-۵۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۳۷.
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶.
۴. قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۰-۵۸۱.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۴۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به جابر بن یزید جعفی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار