طریق شیخ صدوق به جراح مداینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به جراح مداینی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات جراح مداینی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به جراح مداینی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - حسین بن سعید
۵ - نضر بن سوید
۶- قاسم بن سلیمان
از جراح مداینی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به جراح مداینی، قاسم بن سلیمان مهمل است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است.
محدث نوری: رجال سند تا قاسم از اجلاء هستند. دانشمندان رجال تصریح به وثاقت قاسم نکرده‌اند ولی چون «نضر» از وی روایت کرده است و در مورد ایشان آمده است صحیح الحدیث پس امکان توثیق وی است.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به جراح مداینی صحیح و قاسم بن سلیمان ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۶.
[۴] قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۷۸.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۶.
۴. قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۵.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۶۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به جراح مداینی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار