طریق شیخ صدوق به جعفر بن بشیر بجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به جعفر بن بشیر بجلی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات جعفر بن بشیر بجلی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به جعفر بن بشیر بجلی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
از جعفر بن بشیر بجلی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به جعفر بن بشیر بجلی صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم مجلسی: خبر صحیح است.
محدث نوری: سند در اعلی درجه صحت است. جعفر از عیون و زهاد طائفه است و در حق وی گفته شده است: «از ثقات روایت می‌کند و ثقات نیز از وی روایت می‌کنند».
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۲.
[۵] قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۰.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۷۸.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۲.
۵. قپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۵.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به جعفر بن بشیر بجلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار