طریق شیخ صدوق به جعفر بن عثمان رواسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به جعفر بن عثمان رواسی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات جعفر بن عثمان رواسی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به جعفر بن عثمان رواسی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - علی بن موسی کمیذانی
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - حسین بن سعید
۵ - محمد بن ابی‌عمیر
۶ - ابوجعفر شامی
از جعفر بن عثمان

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق، علی بن بن موسی کمیذانی و ابوجعفر شاهی در کتب رجالی مذکور نیستند.
مرحوم قهپایی: سند مجهول است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است.
محدث نوری: کمیذانی از مشایخ کلینی است. ابوجعفر شاهی مجهول است ولی چون ابن ابی‌عمیر از وی روایت کرده است مجهول بودن او مضر نیست. جعفر بن عثمان مشترک بین ثقه و غیر ثقه است ولی چون ابن ابی‌عمیر از وی روایت کرده است مشترک بودن او مضر نیست بنابر این سند در نهایت اعتبار است.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به جعفر بن عثمان رواسی از جهت علی بن موسی کمیذانی و ابوجعفر شامی ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۰.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۷۸.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۱۰.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۵.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۴۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به جعفر بن عثمان رواسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار