طریق شیخ صدوق به جعفر بن قاسم رواسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به جعفر بن قاسم رواسی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات جعفر بن قاسم رواسی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به جعفر بن قاسم رواسی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله، محمد بن یحیی و احمد بن ادریس
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله
۴ - محمد بن خالد برقی
از جعفر بن قاسم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیةالله خویی فرمایند: طریق شیخ صدوق به جعفر بن قاسم صحیح است محقق استرآبادی اضافه می‌کنند گرچه احمد بن ابی‌عبدالله برقی از پدرش محمد بن خالد روایت کرده است. آیةالله خویی در مورد ذو الطریق می‌فرماید جعفر بن قاسم مجهول است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: طریق شیخ به جعفر بن قاسم به شش طریق صحیح است خود جعفر در کتب رجالی مذکور نیست. از نظر صدوق کتابش مورد اعتماد طریق به وی با شش طریق صحیح است.
محدث نوری: سند صحیح است. جعفر در کتب رجال مذکور نیست.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۲] حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۲۴.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۹.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۲۴.
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۷۸.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۹.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۵.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۶۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به جعفر بن قاسم رواسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار