طریق شیخ صدوق به جهیم بن ابی‌جهم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به جهیم بن ابی‌جهم، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات جهیم بن ابی‌جهم را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به جهیم بن ابی‌جهم به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن حسن
۲ - محمد بن حسن صفار
۳ - عباس بن معروف
۴ - سعدان بن مسلم
از جهیم بن ابی‌جهم

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به جهیم بن ابی‌جهم سعدان بن مسلم، مهمل است.
مرحوم قهپایی: سند حسن است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است.
محدث نوری: سند صحیح است. جهم در کتب رجال مهمل است لکن امکان دارد وثاقت وی را از این که حسن بن محبوب از او روایت می‌کند استظهار کرد.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به جهیم بن ابی‌جهم به دلیل ثقه بودن سعدان بن مسلم صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۳.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۸۲.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۴.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۳.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۶.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۱۵۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به جهیم بن ابی‌جهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ صدوق
جعبه ابزار