طریق شیخ صدوق به حارث بن مغیره نصری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به حارث بن مغیره نصری، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات حارث بن مغیره نصری را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به حارث بن مغیره نصری به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن علی ماجیلویه
۲ - علی ماجیلویه
۳ - احمد بن ابی‌عبدالله برقی
۴ - محمد بن خالد برقی
۵ - یونس بن عبدالرحمن و محمد بن ابی‌عمیر
از حارث بن مغیره نصری

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و محدث نوری می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به حارث بن مغیره نصری صحیح است محقق استرآبادی اضافه می‌کند گرچه در آن احمد بن ابی‌عبدالله از پدرش روایت کرده است و محمد بن علی ماجیلویه در آن است که توثیق وی از حکم به صحت علامه در امثال این طریق استفاده می‌شود.
درباره خود حارث بن مغیره محدث نوری بیان داشته که گفته‌اند: «ثقه ثقه» و اجلاء از وی روایت کرده‌اند.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر صحیح یا قوی کالصحیح است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به حارث بن مغیره از جهت محمد بن علی ماجیلویه ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۲.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۱.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۴.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۲.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من‌لایحضرالفقیه، ج۱۴، ص۸۳.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۱.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۴.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۶.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۱۸۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به حارث بن مغیره نصری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار