طریق شیخ صدوق به حبیب بن معلی خثعمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به حبیب بن معلی خثعمی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات حبیب بن معلی خثعمی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به حبیب بن معلی خثعمی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن ولید خزاز
۴ - حماد بن عثمان
از حبیب بن معلی خثعمی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به حبیب بن معلی خثعمی صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند موثق است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر موثق کالصحیح است.
محدث نوری: سند موثق کالصحیح است و درباره حبیب گفته شده است «ثقه ثقه» برخی از اصحاب اجماع از وی روایت کرده‌اند.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۴۱.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۲.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۹.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من‌لایحضرالفقیه، ج۱۴، ص۸۶.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۴۱.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۲.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۶.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۰۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به حبیب بن معلی خثعمی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار