طریق شیخ صدوق به حسن بن قارن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به حسن بن قارن، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات حسن بن قارن را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به حسن بن قارن به ترتیب زیر است:
۱ - حمزه بن محمد علوی
۲ - علی بن ابراهیم
۳ - ابراهیم بن‌ هاشم
از حسن بن قارن

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به حسن بن قارن حمزه بن محمد علوی مهمل است.
مرحوم قهپایی: سند معتبر است.
مرحوم مجلسی: خبر قوی است.
محدث نوری: حمزه از اجله مشایخ شیخ صدوق است. حسن بن قارن در کتب رجال مذکور نیست.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به حسن بن قارن از جهت حمزه بن محمد ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۰.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۶.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۹۷.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۵۰.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۶.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۹.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۶، ص۸۹.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به حسن بن قارن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار