طریق شیخ صدوق به حسین بن ابی‌العلاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به حسین بن ابی‌العلاء، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات حسین بن ابی‌العلاء را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به حسین بن ابی العلاء به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - موسی بن سعدان
۵ - عبدالله بن ابی‌القاسم
از حسین بن ابی‌العلاء خفاف مولی بنی اسد

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ به حسین بن ابی‌العلاء ضعیف است محقق استرآبادی علت آن را وجود موسی بن سعدان در طریق می‌داند اضافه می‌کند عبدالله بن (ابی خ) القاسم شناخته شده نیست آیت‌الله خویی علت ضعف را وجود عبدالله بن قاسم و موسی بن سعدان در طریق می‌داند و اضافه می‌کنند عبدالله بن قاسم بین حارثی ثقه و حضرمی ضعیف مشترک است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم مجلسی: خبر ضعیف است و امکان حسن بودن آن است چون امکان دارد که ضعیف بودن مشایخ اجازه مضر نباشد.
محدث نوری: موسی بن سعدان از نظر نجاشی ضعیف الحدیث است و از نظر غضایری و علامه در خلاصه ضعیف و غالی است ولی به دلیل اکثار روایت اجلاء از وی غالی بودن او موهون است و ضعیف الحدیث بودنش مضر به اعتبار او نیست.
مراد از عبدالله بن قاسم همان حضرمی معروف به بطل است. برخی نسبت غلو، کذب و وقف به او داده‌اند جون اجلاء از وی روایت کرده‌اند رمی به کذب نیز موهول است. نسبت به غلو دادن بدری به علت قفل روایات غریب است و اتهام به وقف اولا مضر به وثاقت نیست ثانیا شیخ در فهرست متعرض آن نشده است ثالثا نجاشی او را از غلات دانسته است که منافات باری به وقف دارد. حسین بن ابی‌العلاء ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۰.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۶.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۳۸.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۹۹.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۲۰.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۶.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۸۹.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۶، ص۲۰۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به حسین بن ابی‌العلاء»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار