طریق شیخ صدوق به حماد بن عمرو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به حماد بن عمرو، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات حماد بن عمرو را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به حماد بن عمرو به ترتیب زیر است:
۱ - محمد بن علی شاه
۲ -ابوحامد احمد بن محمد بن احمد بن حسین
۳ - ابوزید احمد بن خالد خالدی
۴ - محمد بن احمد بن صالح تمیمی
۵ - احمد بن صالح تمیمی
۶ - محمد بن حاتم قطان
از حماد بن عمرو

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به حماد بن عمرو افراد مجهول وجود دارد.
مرحوم قهپایی: سند مجعول است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: کلیه رجال سند از مجاهیل هستند.
محدث نوری: رجال سند از مجاهیل هستند ولی متن روایت شهادت به صحت می‌دهد، اکثر فقرات آن در کتب مورد اعتماد وجود دارد و در آن مطلبی که موهم غلو و تخلیط باشد نیست.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به حماد بن عمرو به دلیل وجود گروهی از افراد مجهول ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۹.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۳.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۰۳.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۱۳۴.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۳۹.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۲.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۲۳۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به حماد بن عمرو»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار