طریق شیخ صدوق به حمید بن مثنی عجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به حمید بن مثنی عجلی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات حمید بن مثنی عجلی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به حمید بن مثنی عجلی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - عثمان بن عیسی
از ابوالمعز حمید بن مثنی عجلی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به حمید بن مثنی عجلی قوی است محقق استرآبادی علت آن را وجود عثمان بن عیسی در طریق می‌داند. اضافه می‌کند حق آن است که طریق ضعیف باشد.
ظاهراً بین صدر و ذیل کلام محقق استرآبادی تهافت است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است
مرحوم محمدتقی مجلسی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به حمید بن مثنی عجلی صحیح است.
محدث نوری: سند صحیح است و خود حمید ثقه است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
[۳] مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۰۹.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۵.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۰.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۴۳.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۰.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۰۹.
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۵.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۰.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۰۸.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۷، ص۳۱۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به حمید بن مثنی عجلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار