طریق شیخ صدوق به خالد بن مادقلانسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به خالد بن مادقلانسی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات خالد بن مادقلانسی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به خالد بن مادقلانسی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - عبدالله بن جعفر حمیری
۳ - محمد بن عبدالجبار
۴ - نضر بن شعیب
از خالد بن مادقلانسی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به خالد بن مادقلانسی نضر بن شیب است که در کتب رجالی مذکور نیست.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است.
محدث نوری: «محمد بن عبدالجبار» همان «ابوالصحبان» ثقه است. نضر بن شعیب در کتب رجال مذکور نیست ولی روایت اجلاء از وی موجب ظن به وثاقت بمعنی‌الاعم وی می‌شود. خالد ثقه است.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به خالد بن مادقلانسی به دلیل مجهول بودن نضر بن شعیب ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۵.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۱.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۱۱.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۳۵.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۱.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۳.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۳۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به خالد بن مادقلانسی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار