طریق شیخ صدوق به داود بن ابی‌زید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به داود بن ابی‌زید، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات داود بن ابی‌زید را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به داود بن ابی زید به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن عیسی بن عبید
از داود بن ابی‌زید

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: طریق شیخ صدوق به داود بن ابی‌زید با وجود محمد بن عیسی صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر صحیح است.
محدث نوری: خبر صحیح است. در بعضی نسخ وسائل به جای «بوزید» «ابویزید» ذکر شده است ولی به نظر می‌رسد هر دو اشتباه هستند «ابوزید» صحیح است.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به داود بن ابی‌زید صحیح است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۴.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۴۹.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۱.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۴.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۱۳.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۴۹.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۱.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۳.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۹۴.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به داود بن ابی‌زید»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار