طریق شیخ صدوق به داود بن حصین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به داود بن حصین، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات داود بن حصین را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به داود بن حصین به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب
۴ - حکم بن مسکین
از داود بن حصین اسدی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی: در طریق شیخ صدوق به داود بن حصین اسدی حکم بن مسکین، مهمل است.
مرحوم قهپایی: سند معتبر است
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر قوی کالصحیح است.
محدث نوری: خبر صحیح است. خود داود را نجاشی توثیق کرده است ولی شیخ او را واقفی دانسته است به نظر می‌رسد نجاشی اثبت است اگر واقفی بود بدان اشاره می‌کرد.
آیت‌الله خویی: طریق شیخ صدوق به داود بن حصین ضعیف است چون حکم بن مسکین توثیق نشده است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۲] انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، ص۶۴.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۴.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۱.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. انصاری، مرتضی، رسائل فقهیه، ص۶۴.
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۱۳.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۴.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۱.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۳.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۰۳.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به داود بن حصین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار