طریق شیخ صدوق به داود بن سرحان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به داود بن سرحان، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات داود بن سرحان را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به داود بن سرحان به ترتیب زیر است:
۱ علی بن حسین بن بابویه قمی و محمد بن حسن
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - احمد بن محمد بن ابی‌نصر بزنطی و عبدالرحمان بن ابی‌نجران
از داود بن سرحان عطار کوفی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به داود بن سرحان صحیح است.
مرحوم قهپایی: سند صحیح است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر صحیح است.
محدث نوری: رجال طریق از وجوه طائفه هستند و خود داود جلیل است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۶.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۲.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۰.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۱۴.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۶۶.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۲.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۵.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به داود بن سرحان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار