طریق شیخ صدوق به داود بن کثیر رقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به داود بن کثیر رقی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات داود بن کثیر رقی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به داود بن کثیر رقی به ترتیب زیر است:
۱ - حسین بن احمد بن ادریس
۲ - احمد بن ادریس
۳ - محمد بن احمد بن عبدالله بن احمد رازی
۴ - جریر بن صالح
۵ - اسماعیل بن مهران
۶ - زکریا بن آدم
از داود بن کثیر رقی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرابادی: در طریق شیخ صدوق به داود بن کثیر رقی، حسین بن احمد بن ادریس وجود دارد که توثیق نشده است و عبدالله بن احمد رازی در کتاب خلاصه تنها ذکر شده ایشان در مورد وی توقف کرده است و جریر بن صالح در کتب رجال مذکور نیست.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: خبر بنا به مشهور ضعیف یا قوی کالصحیح است، زیرا راویانش از مشایخ اجازه هستند.
محدث نوری: حسین و پدرش احمد از مشایخ عظام هستند محمد بن احمد بن عبدالله ممدوح است جریر در کتب رجال مذکور نیست. اسماعیل بن مهران و زکریا بن آدم از اجلاء هستند. «اصل» داود به طریق صحیح در فهرست شیخ وارد شده است و خود داود از اجلاء ثقات است.
آیةالله خویی: طریق شیخ صدوق به داود بن کثیر رقی به دلیل وجود افراد مجهول ضعیف است.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۳] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۴.
[۴] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۲.
[۵] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۳-۵۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۱۵.    
۳. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۹۴.
۴. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۲.
۵. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۳-۵۹۴.
۶. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۳۰.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به داود بن کثیر رقی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار