طریق شیخ صدوق به درست بن ابی‌منصور واسطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق شیخ صدوق به درست بن ابی‌منصور واسطی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طریقی گفته می‌شود که شیخ صدوق روایات درست بن ابی‌منصور واسطی را از آن طریق نقل کرده است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

طریق شیخ صدوق به درست بن ابی‌منصور واسطی به ترتیب زیر است:
۱ - علی بن حسین بن بابویه قمی
۲ - سعد بن عبدالله
۳ - احمد بن محمد بن عیسی
۴ - حسن بن علی وشاء
از درست بن ابی‌منصور واسطی

ارزیابی

[ویرایش]

محقق استرآبادی، علامه حلی و آیت‌الله خویی می‌فرمایند: طریق شیخ صدوق به درست بن ابی‌منصور واسطی صحیح است سپس محقق استرآبادی می‌فرماید: خود درست بن ابی‌منصور واقفی و غیر موثق است.
مرحوم قهپایی: سند ضعیف است.
مرحوم محمدتقی مجلسی: سند صحیح و خبر قوی کالصحیح است
محدث نوری: رجال سند از اجلاء ثقات هستند و خود درست ثقه است و در واقفی بودن وی اختلاف است به نظر می‌رسد واقفی نیست.
[۱] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
[۴] موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۸.
[۵] قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۲.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۳۴.
۲. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص۴۴۱.    
۳. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین فی شرح من لایحضر الفقیه، ج۱۴، ص۱۱۵.    
۴. موسوی خرسان، حسن، شرح مشیخة الفقیه، ص۷۸.
۵. قهپایی، عنایةالله، مجمع الرجال، ج۷، ص۲۴۲.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۹۵.
۷. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۱۴۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طریق شیخ صدوق به درست بن ابی‌منصور واسطی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۲/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار